(0)

Subaru XV 2017 (SHADOW EDRIVE ADVANCE 4 )

首頁 / 最新消息 / 新車資訊 / Subaru XV 2017 (SHADOW EDRIVE ADVANCE 4 )
E-Drive Advance 4油門控制器,3種模式17段油門反應速度可調功能,讓車主自行決定車輛性格,要快要慢,透過指尖就能決定!